Биоразнообразие

Видовете и екосистемите се нуждаят от нашата защита

Заедно с климатичните промени, опазването на биоразнообразието е едно от най-големите предизвикателства и загубите в международен план са притеснителни: 60% от екосистемите се считат за увредени, а 20% от видовете бозайници са застрашени от изчезване. В последните шест години, всеки месец по един вид преминава в графата „изчезващи“. Поради изчезването на местообитания, видове и гени, природата става все по-бедна и основите на човешкия живот са в опасност.

Фермата Еренсберг – виртуална разходка

От години HiPP изследва очарователния свят на биоразнообразието. Научете повече в интерактивна 360 ° панорамна обиколка на нашия Musterhof.

Еренсбергер Хоф – образцова ферма за биоразнообразие

Поставяне на икономически бизнес модел за биоразнообразие като образец, който нашите производители да следват.

Употреба на рециклирана хартия

Последователността в употребата на рециклирана хартия предпазва горското разнообразие.

Опазване на климата и водите

Видово-подходящото отглеждане хранене на фермерските животни са основен компонент на екологичното земеделие.

„Биоразнообразие в Добра компания“

HiPP е член на инициативата „Биоразнообразие в добра компания“.

HiPP кампании

HiPP е посветена на биоразнообразието и е против зеленото генно инженерство.