Биоразнообразие

Видовете и екосистемите се нуждаят от нашата защита

Заедно с климатичните промени, опазването на биоразнообразието е едно от най-големите предизвикателства и загубите в международен план са притеснителни: 60% от екосистемите се считат за увредени, а 20% от видовете бозайници са застрашени от изчезване. В последните шест години, всеки месец по един вид преминава в графата „изчезващи“. Поради изчезването на местообитания, видове и гени, природата става все по-бедна и основите на човешкия живот са в опасност.