Важни хранителни вещества

Подходящата диета по време на бременността играе важна роля за здравословното развитие на бебето. Тук можете да откриете обобщена информация за най-важните хранителни вещества, къде се съдържат и какво може да се случи в случай на техен дефицит.