Д-р Ханс Мюлер: духовният баща на биологичното земеделие

Д-р Ханс Мюлер е роден в кантона Берн през 1982 г. Той израснал сред 6 братя и сестри във ферма в долината Ементал. До 1930 г. Мюлер работил като учител. Опитът му с трудния живот на фермерските семейства и техните социални проблеми го накарал да реши да влезе в политиката .

В хода на своята политическа кариера, която включва 19 години в Народното събрание, д-р Ханс Мюлер се убедил,че основните проблеми на живота в селските райони не могат да се решат на политическо ниво, и че фермерите трябва да си помогнат сами.

Той се фокусирал главно върху малките стопанства и това как да се осигури тяхното съществуване. Д-р Мюлер видял възможност в селскитерайони сами да си помогнат, като се откажат от конвенционаналното земеделие, намалявайки разходите и поддържайки почвената флора и фауна, както и в производството на високо-качествена храна.

Заедно със своята жена, д-р Мари Мюлер и д-р Ханс Петер Руш бактериолог и изследовател на почвите, той развил метод на биологично отглеждане.

В тази група от трима учени, д-р Ханс Мюлер се заема със задачата да осъществява научни иновации , тествани от съпругата му и създадени на база бактериологичните проучвания на Руш в селскостопанската практика..

С техния нов метод те дадоха нов тласък на Швейцарското селскостопанство и не само на него. Подобно на био-динамичния метод, разработен също в Швейцария от Рудолф Щайнер, биологичното земеделие след това се разпространило и в други страни.