Кърмене

Кога и колко често трябва да се храни бебето?

Когато бебето Ви е гладно го поставяйте на гърдата. По този начин Вашето бебе ще бъде нахранено според нуждите му и само за няколко дни лактацията ще бъде коригирана в съответствие с това. Ако апетита на Вашето бебе нараства, то ще иска да се кърми по-често: това ще стимулира лактацията и ще има повече мляко на разположение. По-добрата лактация означава също, че периода между кърменията автоматично ще се увеличи.

Моето бебе приема ли достатъчно мляко?

Количеството мляко, което приема Вашето бебе, може да варира между поредните хранения, както и в поредните дни. Показател, че количество на приетото мляко е достатъчно за Вашето бебе е относително пълния памперс поне 4-5 дневно. В допълнение може да теглите Вашето бебе поне веднъж седмично.

Преминаване от кърма на млечна формула – коя, кога, колко?

За отбиване на кърмачето няма зададени правила. Майката и детето трябва бавно да свикнат с новата ситуация, което е строго индивидуално. Дали отбиването е по Ваш избор или на бебето Ви, начинът да се отбива постепенно, вместо изведнъж е по-лесен и по-малко стресиращ и за двамата. Препоръчително е отбиването да започне стъпка по стъпка.
Със замяната на едно след друго кърмене с млечна формула за кърмачета, кърмата ще намалява бавно, без гърдите да се препълват и възпаляват. По този начин Вие ще сте уверени, че бебето Ви постепенно свиква с новата храна и в допълнение получава нежна и любяща грижа.

Имате ли допълнителни въпроси?

Моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес:
България, гр. София 1336 п.к. 140
тел.: 02 927 7291

Форма за контакт