HiPP – преглед на компанията

Компания HiPP е пример за съзнателно и отговорно управлние на природата, обществото и бизнеса вече повече от 50 години. Тук можете да намерите цялата информация за компанията.