Вашата персонална диаграма на теглото по време на бременност

Калкулаторът за наддаване на тегло по време на бременност Ви показва дали теглото Ви се увеличава в препоръчителните граници и колко тегло в идеалния случай трябва да наддадете до термина.

Тъй като препоръчителното наддаване на тегло зависи от ИТМ (индекс на телесна маса)**, който сте имали преди бременността, ние се нуждаем от данни за Вашето тегло преди бременността и Вашата височина за изчислението.

* Препоръчителното наддаване на тегло не се отнася за многоплодна бременност.

** Индексът на телесната маса (ИТМ) е съотношението на телесно тегло и телесна височина.

Изчисление: Телесно тегло (в кг), разделено на височина на тялото в квадрат (m²).Пример: 60 кг: (1,60 м) ² = 23,4 кг / м2 ИТМ за жени с нормално тегло е 18,5-24,9 кг / м²