Контакти

Адрес за контакт

Представителство
гр. София,
бул. Джавахарлал Неру 6, офис 702
e-mail : office@hipp.bg

* Тези полета трябва да бъдат попълнени.