Skip to main content

Еренсберг

Моделното предприятие на HiPP за биоразнообразие

В продължение на много години HiPP изследва завладяващия свят на биоразнообразието в своята моделна ферма заедно с учени и природозащитници. Практическите знания и опит, събрани по този начин, се предават на земеделските производители.

Целта е устойчиво и екологично производство на храна, така че HiPP да бъде в състояние да осигури висококачествени суровини, необходими за нашата бебешка храна в бъдеще.

HiPP биологично качество и устойчивост

Това, което преди повече от 60 години започна като биологично земеделие, сега се практикува във всички сектори на компанията: внимателно третиране на околната среда и природните ресурси, уважително сътрудничество и най-високо качество.


HiPP биологично качество

Бебетата и малките деца са много чувствителни. Ето защо биологичният продукт е най-добрият избор за тяхното хранене. На какво точно обръща внимание HiPP, когато става въпрос за земеделие и животновъдство?

Научете повече


Устойчивост в HiPP

Устойчивото боравене с природните ресурси е идея, която вече e разгледана преди стотици години в горското стопанство…

Weiterlesen