Философия на компанията & етичено управление

Компания HiPP повече от пет десетилетия е символ за съзнателно и отговорно отношение към природата, човека и икономиката. Клаус Хипп винаги лично гарантира най-високото качество на всеки продукт, произведен от неговата компания.

През последните години се наблюдават нарастващи дискусии за общия морален упадък на обществото. Ефектът от краткосрочните, ориентирани към печалба решения са все по-голяма причина за безпокойство в глобализираната икономика. Лошите условия на труд, липсата на социална отговорност, несъществуващите етични и морални ценности в бизнеса също са повтарящи се теми.

Нашата компания има здрави корани в Християнската традиция и въведе Вътрешно етично управление през 1999г със съзнателното усилие да противодейства на тези тревожни тенденции.