Какво всъщност означава биологичното разнообразие?

Биоразнообразието описва разнообразието на живота на нашата планета.
Ето защо, то е известно и като биологично разнообразие и представлява всички различни разновидности живи организми, растения и животни, както и екологичните системи, към които те принадлежат.

Биоразнообразието обхваща три нива:

1) разнообразието на екосистемите
(това включва симбиози, местообитания и ландшафти)

2) разнообразието на видовете

3) генетичното разнообразие в рамките на вида

(Източник: German Federal Agency for Nature Conservation)

Биоразнообразието е екзистенциална основа за човешкия живот. Той ни предлага много "безплатни услуги" от природата, като:

 • храна
 • медицина/козметика
 • други суровини, без които не бихме могли да оцелеем

Ако добавите разходите за това, колко природата би взела за тези безплатни услуги и сравните с това, което хората произвеждат и услугите, които те предоставят, това би възлизало на 500 000 пъти повече на година.

Природата обаче все повече се унищожава, например чрез обезлесяване на дъждовни гори, напрежение в околната среда или чрез прекомерно използване на торове и токсини. Това е голяма заплаха за биологичното разнообразие.

Всеки ден изчезват до 130 вида животни и растения! От 2-те милиона вида, които са известни понастоящем, 41% (820 000) са застрашени.

Ето защо има много важни екологични, икономически, социални и етични причини, поради които биологичното разнообразие трябва да бъде защитено и съхранено.

Как HiPP активно се включва в насърчаването на биологичното разнообразие?

 • Отглеждането на органични продукти предпазва почвата и подземните води от изкуствени торове и пестициди, насърчава екологичното и социално справедливото земеделие, както и плодородието на почвата
 • Опазване на климата и водите, чрез внимателни, енергийно ефективни производствени процеси
 • Използване на традиционни сортове плодове и зеленчуци в продуктите на HiPP
 • Последователна употреба на рециклирана хартия за защита на горите
 • 100% от рибата се добива чрез устойчиви риболовни методи (MSC) или от био аквакултура
 • Подкрепа на асоциация за семена, която работи за отглеждане на стари и отворени опрашващи сортове
 • Насърчаване на преподаването против зеленото генно инженерство (учебно издание “Life out of control”)
 • Поставяне на земеделски бизнес модел за биоразнообразие като модел за производителите на HiPP
 • Член на бизнес инициативата Biodiversity in Good Company
 • Подкрепа на Mellifera e.V. асоциация, която провежда кампании за устойчиво, уместно и екологично пчеларство
 • Осигуряване на цветна ливада от 3 хектара с местни растения в собствената ни ферма за осигуряване на подходяща храна за пчелите и други насекоми