Знаете ли, че...?

Това, което започна с биологичното земеделие преди повече от 50 години, сега се практикува във всички области в компания HiPP: внимателно взаимодействие с околната среда и природните ресурси, уважително взаимно сътрудничество и най-високо качество. Това са всички изисквания, които HiPP развива и които отстоява.

Пчелите, нашите трудолюбиви помощници - незаменими в нашия живот

Пчелите са основен стълб в нашата екосистема. Повече от 80% от местните цъфтящи растения зависят от опрашването. Без това кръстосано опрашване много растения няма да могат да дават плодове и семена ...

Устойчиви опаковки HiPP

HiPP означава устойчиво действие. С комфортната опаковка за мляко, компанията прави още един важен принос за опазването на климата. Ето защо в повечето опаковки с млечни продукти има само един вътрешен пакет.

Какво всъщност означава биологичното разнообразие?

Биоразнообразието описва разнообразието на живота на нашата планета. Ето защо то е известно и като биологично разнообразие и представлява всички различни разновидности на живи организми, растения и животни, както и екологичните системи, към които те принадлежат.

Знаете ли, че HiPP защитава джунглите от обезлесяването?

HiPP иска да защити природните ресурси и затова използва природосъобразни офис и рекламни материали. Хартията, материалите за писане, печатните материали и опаковки в HiPP са почти изцяло с качество, подходящо за рециклиране.