Употреба на рециклирана хартия

Джунглите са жизненоважни хранилища за CO2 за хората. За да защити джунглите от обезлесяването, HiPP използва само хартия и опаковъчни материали от рециклирана хартия или продукти, сертифицирани от FSC.

Отговорното управление на природата включва и последователното използване на рециклирана хартия и многобройни мерки за намаляване на използването на хартия в администрацията.

HiPP спечели първо място в конкурса “Office & Environment” от Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) в категория “Фирми с над 500 служители”. Особено внимание бе обърнато на изключителната употреба на рециклирана хартия, както и на мерките за основно намаляване на използването на хартия: електронно подаване, електронно фактуриране, разпространение на информация чрез собствения интранет на компанията и двустранен печат.