Захранване на кърмачето - какво, кога, как?

Отговори на най-често задаваните въпроси.

Доц. Христо Мумджиев

на Доц. Христо Николов Мумджиев, дм

Биография

Роден в Пловдив. Завършва медицина в Санкт-Петербургската Педиатрична Медицинска академия през 1988г. В периода 1989-2005г. работи като асистент и главен асистент по неонатология към Медицински Факултет - Стара Загора. От 2005г. е началник на Клиника по неонатология УМБАЛ „ Проф. Д-р Ст. Киркович” АД – гр. Стара Загора и преподавател по неонатология в Медицински Факултет - Стара Загора.

Придобива специалност по детски болести през 1993г. и по неонатология през 1995г. Защитава докторска дисертация на тема „Проучване на изкуствената белодробна вентилация при новородени деца с и без мониториране на дихателната механика” през 2005г. През 2006г. завършва магистратура „Стопанско управление- здравен мениджмънт” във Великотърновски Университет. През 2010г. е избран за доцент по неонатология към Медицински Факултет – Тракийски Университет – Стара Загора. Специализирал неонатология в Австрия и Великобритания.

Използвана литература

1. Дойчинова А. Хранене на детето от 0 до 3 години – III част. Педиатрия, 2008 №2, стр. 51 - 54

2. Мумджиев Н. Основи на педиатрията. изд. Арсо, 2001

3. Петрова С, Дулева В, Рангелова Л. Основни на здравословното хранене на деца до 3 годишна възраст. ИК „ПАН”, София, 2014

4. Препоръки за здравословно хранене на кърмачета, Национален план за действие „Храни и хранене”, НЦООЗ, 2008

5. Трифонова Л. Хранене на бебето. 6-то изд. Бестселър, София, 2008

6. Agget P, Agostoni C, Axelsson I et al. Feeding preterm infants after hospital discharge. A commentary by the ESPGHAN Committee on nutrition. J Pediatr Gasroenter Nutr. 2006, Vol 42, pp 596-603

7. Agostoni C, Decsi T, Fewtrell M et al. Complementary feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gasroenter Nutr. 2008, Vol 46, pp 99-110

8. Brown K. WHO/Unicef Review on complementary feeding and suggestions for future research: WHO/Unicef guidelines on complementary feeding. Pediatrics Vol 106 No 5, Suppl Nov 2000, pp 1290

9. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C et al. Complementary feeding: A position paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gasroenter Nutr. 2017, Vol 64, pp 119-132

10. Foote K, Marriott L. Weaning of infants. Arch Dis Child 2003; 88:488 - 492

11. Marriott L, Foote K, Bishop J et al. Weaning preterm infants: a randomized controlled trial. Arch Dis Child Fetal-Neonatal Ed 2003; 88: F302-307

12. WHO. World Health Assеmbley. Document 55. Global strategy for infant and young child feeding: Geneva, WHO, 2002