Инспекции на качеството

Въпреки че използваме само внимателно подбрани съставки, най-добрият начин да се гарантира оптимално качество е тясна мрежа от проверки.

До 260 проверки

Съдържанието на всяко бурканче преминава до 260 проверки на качеството от анализ на почвата, до анализи на суровини и проверки на готовия продукт. Веднага след като суровините се доставят, те се проверяват от нашите служители и само перфектните съставки са одобрени за преработка.

Лабораторията на HiPP - пример за Европа

Най-съвременни аналитични методи се използват за осигуряване на качеството на суровините, съставките и продуктите. Собствената акредитирана лаборатория на компанията е една от най-добрите в Европа и може да анализира повече от 1200 параметъра. Благодарение на всички тези мерки, HiPP е в състояние да осигури ненадминатото качество на своите продукти. Строгите проверки на качеството и безпроблемното проследяване на всички съставки, които обработваме, са незаменими елементи от философията за качество на HiPP.