Устойчива защита на околната среда и климата

Опазването на климата и атмосферата е една от най-важните задачи в нашето време.