Риба от устойчив риболов

HiPP използва само сертифицирана от MSC риба от био аквакултури. MSC гарантира, че контролираните от него рибни продукти отговарят на определените екологични стандарти, опазват рибните популации и работят в съответствие с принципите на ефективно управление.

За да се гарантира най-доброто качество на рибата редовно се анализират
условията на околната среда и се избират риболовни зони, които са най-добрите в открито море.

С всички тези мерки HiPP помага да се предотврати прекомерният улов в моретата и да се защитят рибните популации, така че днешните ни малки потребители да разполагат с достатъчно рибни ресурси, когато пораснат.

Морският съвет за управление е независима международна организация с нестопанска цел, която удостоверява устойчивия риболов. Независимите одитори проверяват непрекъснато дали рибарството отговаря на високите стандарти на MSC. Стандартът MSC гарантира, че рибата идва от сертифициран риболов, който предпазва околната среда, както и рибните запаси.