Устойчивост в HiPP

Устойчивостта не е просто модерна тема. Ние сме отдадени на биологичното земеделие вече повече от 60 години и, като пионери, сме създали устойчиви стандарти. Нашето управление на устойчивостта обхваща компанията като цяло и има поглед върху цялата стойностна верига.