Устойчивост в HiPP

Устойчивостта не е просто модерна тема. Ние сме отдадени на биологичното земеделие вече повече от 60 години и, като пионери, сме създали устойчиви стандарти. Нашето управление на устойчивостта обхваща компанията като цяло и има поглед върху цялата стойностна верига.

Устойчивост в организацията на компанията

Във всеки клон на компанията е нaзначен отговорен агент за устойчивост, който активно работи за разработването и изпълнението на тези цели.

Награди и отличия

Нашата посветеност на устойчивостта е утвърдена не само от награди и признания, но и от доверието, което потребителите гласуват на HiPP. За HiPP това означава признание и мотивация за нови цели.

Хората във фокус

За HiPP като среден семеен бизнес, отговорният и социален мениджмънт са също основа за устойчиви бизнес дейности.

Биоразнообразие

Световната загуба на биологично разнообразие е тревожна. Това е и случаят с разнообразието от растения и животни, които са се развивали чрез ...

Устойчива защита на околната среда и климата

Опазването на климата и атмосферата е една от най-важните задачи на нашето време. С последователно управление на околната среда, HiPP ...

Опазване на околната среда

Зададохме си амбициозни цели за околната среда.

Доклади за устойчивостта

Резултатите и целите за бъдещето са редовно документирани в нашия екологичен доклад от 1995 г. насам.

Насоки за устойчивост

HiPP активно се занимава с опазването на околната среда и сътвореното от природата.