Skip to main content

Последни новини

Бързото разпространение на коронавируса в световен мащаб предизвиква голяма несигурност сред родителите и потребителите.

За нас от HiPP, защитата на нашите потребители, както и на служителите ни, е наш основен приоритет. На фона на тази отговорност, следим внимателно ефектите на новия коронавирус и ще Ви информираме незабавно за всяко ново развитие, засягащо нашите HiPP продукти.

Безопасни ли са HiPP продуктите?

Да, HiPP продуктите са безопасни. Нашите храни за бебета и малки деца отговарят на най-строгите хигиенни изисквания, които покриваме чрез комплексни мерки по време на производството.

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) също успокоява: няма доказателства, че вирусът може да се предава чрез храна.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

За Вас като родители:

Винаги спазвайте общите препоръки за ежедневна хигиена, когато приготвяте и съхранявате млечна формула и храна за Вашето дете.

1. Измийте добре ръцете си преди приготвяне на храната и преди хранене

2. Пригответе ястията пресни и ги предложете скоро след приготвяне

3. Съхранявайте продуктите според инструкциите на опаковката

Може ли вирусът да бъде предаден чрез опаковки и други повърхности?

Заразяване от повърхности, като напр. вносни стоки, поща или багаж, се счита за малко вероятно.

Много е важно да се съсредоточим върху правилното миене на ръце като най-ефикасна мярка за защита, препоръчана от СЗО

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Честото и правилно миене на ръце е важна част от личната хигиена и може да Ви предпази от различни инфекции.

Къде мога да се информирам като потребител?

Местните власти, Европейски център за превенция и контрол на болестите (ЕЦПКБ) и СЗО предоставят ясна и разбираема информация на своите уеб сайтове. 

Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/ 

ЕЦПКБ

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

СЗО

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Може ли да има недостиг на доставките?

Като производител на детски храни, в момента имаме специална отговорност. Не става въпрос само за осигуряване на бебешка храна с биологично качество HiPP. Също толкова важно е да се осигури снабдяването с продукти HiPP на всички наши пазари в сегашното време на увеличено търсене.

В момента сме в състояние да задоволим пазарното търсене на млечни формули и захранващи храни. Съставихме обаче всеобхватен пакет от мерки, за да бъдем добре подготвени, ако има допълнително търсене. За тази цел значително коригирахме обемите си на производство.

Бебешката храна вече не е налична в магазините – какво да правя?

Ако има недостиг на рафтовете във Вашия регион поради презапасяване, моля, не се тревожете. Ние непрекъснато доставяме нашите продукти в достатъчни количества за търговия. Опитът показва, че до няколко дни рафтът отново ще бъде запълнен.

Какво ще направи HiPP, за да подсигури снабдяването с бебешка храна в моята страна?

Заради динамичното развитие на ситуацията, правим ежедневна оценка на тази точка и можем да ви уверим в текущото състояние: можем да обслужим всички заявки.

Какви последици има върху HiPP световната пандемия от коронавирус?

Понастоящем, мерките, предприети от международните органи, напр. в Италия или Австрия, не оказват влияние върху капацитета ни за производство и доставка.

Обикновено HiPP подсигурява възможно най-добре веригите си за доставки. Ние обаче нямаме влияние върху поведението на властите по отношение на закриването на заводи или затварянето на определени региони. Следователно, ситуацията може да се промени по всяко време. Наблюдаваме внимателно развитието в Германия и в международен план и коригираме своите мерки в съответствие с него.

Какви предпазни мерки взема HiPP по отношение на служителите си?

Поемаме задължението за грижа към нашите служители изключително сериозно.Още при първата постъпила информация за избухването на новия вирус в Китай през януари 2020 г., ние информираме служителите си непрекъснато и всеобхватно.Това им дава възможност да подхождат правилно - както в компанията, така и в личния си живот.

Нашата грижа е в три аспекта:

1. Основна хигиена

Засилихме всички хигиенни усилия и поставихме голям брой дозатори за дезинфектанти за ръце във всички сгради.

2. Информация и диалог

Ежедневно сме в контакт със служителите си и ги информираме за ситуацията. Мотивираме колегите си да обмислят всички възможни аспекти на самозащитата и в случай на съмнение  да останат у дома. 

3. Действия

Ежедневно оценяваме ситуацията и ще решаваме всичко необходимо за защита на нашите служители.Например, всички официални задължения ще бъдат прекратени до по-нататъшно уведомление.Нашите служители са инструктирани да присъстват на срещи с външни партньори, по възможност чрез видео или телефонни конференции. Ако обхватът на техните задължения позволява, предлагаме на нашите служители възможност да работят от вкъщи.

Вътрешните и външните събития ще бъдат ли отложени?

Поемаме задължението да се грижим към нашите служители изключително сериозно и правим ежедневна оценка на ситуацията. В момента се въздържаме да провеждаме всякакви големи събития. За предпочитане е важните срещи да се провеждат по телефон или Skype.