Хората на фокус

Доволните служители създават добро бъдеще

В корпоративната култура на HiPP се отдава голямо значение на надеждните и оптимална работна среда за нашите служители. Нашите социални стандарти надхвърлят тези, които са законово установени за нашата индустрия. Ние проповядваме устойчивост и я практикуваме.

Ние имаме добър работен климат

Етичният кодекс на HiPP изгражда нашето единство. Ръководителите редовно се оценяват от служителите. Заедно ние печелим от ниско ниво на отпуск по болест и много добри професионални обезщетения. Управлението на знанията и схемата за вътрешно предложения са част от корпоративната култура, както и списанието на служителите “HiPP intern”.

Ние сме семейно ориентирана компания

Чрез гъвкаво работно време успяваме да насърчим съвместяването на кариера и семейство. В момента, в Пфафенхофен, има около 200 родители, които работят на половин работен ден и почти всеки о тях има свой индивидуален модел на работа. 75% от тях са майки с деца.

Гледаме сериозно на здравето и безопасността

Фирмен пенсионен план, високи стандарти за безопасност на труда и здравеопазване, активни дни за здраве. Ние насърчаваме благосъстоянието на нашите служители с фитнес и спортни оферти. В ресторанта на компанията, органичните ястия, регионалните продукти и превенцията на алергиите са допълнителни примери за нашия ангажимент.

Предлагаме допълнително обучение

Всички служители вземат участие в периодични курсове и се възползват от нашата богата гама от обучения.

Подкрепяме младежите

От години имаме постоянен брой стажанти, с които осигуряваме бъдещето на нашето семейно дружество и даваме възможност на младите хора да получат добър старт в своята кариера. Младите специалисти имат възможност да вземат двойна степен. Стажантите научават за нашия ангажимент за устойчивост в доброволни екологични операции (дни на засаждане на дървета, създаване на езера за земноводни и места за гнездене на птици и др.)

Ние сме международни

Служители от 20 различни националности работят в HiPP. Гордеем се особено много с това културно разбообразие. То обогатява корпоративната ни култура и укрепва успешното ни представяне в глобалната среда.

Приемаме социалната орговорност сериозно

Социалната отговорност означава да имаме по-широк поглед и да демонстрираме солидарност със семействата в нужда. Чрез редовни дарения на храна помагаме там, където помощта ни е най-необходима. Също така, работим в тясно сътрудничество с университети, научни институции и други партньори.