Опазване на околната среда

Документираме подкрепата си за опазването на околната среда и устойчивите действия в цифри.

Статистика на околната среда

Прочетете тук за нашите екологични цели за 2014 година.

Еко-балансирано влагане

HiPP е най-големият преработвател на биосуровини в световен мащаб. С нашата биологична обработка, ние защитаваме почвата и подземните води.

Еко-балансирана производителност

HiPP проекти и реализираните икономии