Знаете ли, че HiPP защитава джунглите от обезлесяването?

HiPP иска да защити природните ресурси и затова използва природосъобразни офис и рекламни материали. В компанията хартия, материали за писане, печатни материали и опаковки са почти изцяло рециклирани. Сертификата Blue Angel може да се намери навсякъде: увеличихме количеството офис хартия с този световно признат и престижен знак за околната среда през 2014 година.

 

Как всичко това се прилага на практика?

Всеки служител на HiPP получава обучение за устойчивост при постъпване в компанията, а след това тези обучения са ежегодни. Защитата на ресурсите е твърдо залегнала в насоките за устойчивост. Необходимите мерки за постигане на целите се изпълняват в специализираните отдели, като закупуването на офис консумативи. Една страница от рециклирана хартия спестява около 12г дърво и 200 мл вода повече в сравнение с производството на необработени влакна. Ето защо, например, HiPP моли служителите, колкото е възможно да избягват да правят копия. Ако копията са абсолютно необходими, трябва да се използва рециклирана хартия. Всеки e-mail съдържа прикачен файл със следното изречение: „Моля, пазете околната среда. Отпечатвайте този e-mail, само ако е абсолютно необходимо. "