Видово-подходящо отглеждане

В съответствие с естественото поведение и местообитание на животните.


Какви са характеристиките на видово-подходящото животновъдство?

Видово-подходящото животновъдство и храненето на добитъка са основен елемент на биологичното земеделие. Нормативните разпоредби са много строги: фуражът трябва да се произвежда от биологични ферми и не трябва да съдържа антибиотици, вещества, повишаващи ефективността или генетично модифицирани суровини. Здравето на животните се гарантира и от подходящия избор на породи, свобода на движение, големи хамбари и достатъчно светлина.

Служителите на HiPP редовно проверяват спазването на всички изисквания за защита на животните, изисквани от HiPP на място. Тези всеобхватни проверки на процесите ни позволяват да гарантираме на нашите потребители, че животновъдството е добро и подходящо за видовете.

Био добитък

Говедата и телетата живеят в местни органични ферми и могат да се разхождат свободно на открито. Това ги прави здрави и повишава естествената им устойчивост.

Те са напълно здрави. Профилактичното лечение е строго забранено. Нашите животни се хранят само с органичен зеленчуков фураж.

Био прасета

HiPP използва само продукти от животни, за които е доказано, че са здрави и годни през целия си живот. Размерът на свинарниците и терените, броят на групите животни са определени според физиологичните изисквания на прасетата.

Био пилета

Нашите био пилета идват от устойчиво управлявани птицеферми: те могат да се движат свободно, да си правят прахови бани и да ровят в почвата. Те се хранят с био зеленчукова храна за пилета. Отглеждането на птици е предмет на редовен ветеринарен надзор и трябва да бъде безпроблемно документирано. Пуйките също имат право да живеят естествено, без да им се подрязва човката.