„Биоразнообразие в добра компания“

Обедини световната общност

HiPP участва като член на Инициативата за бизнес и биоразнообразие, създадена през 2008 г. на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие.„Биоразнообразие в добра компания“ е обединение на компании, които заедно се борят за опазване на биологичното разнообразие - в интерес на икономиката и на обществото.

Те се ангажираха с „Мисията“ и „Декларацията за лидерство“, за да интегрират защитата на биоразнообразието в тяхната система за управление. Важен принос за честната търговия бе направен на конференцията на ООН за опазване на видовете през 2010 г. в Нагоя, Япония. Наред с всичко останало, се определиха насоки за това как печалбите от използването на биологични суровини трябва да се разпределят справедливо между потребителите и страните на произход.

Можете да откриете повече информация тук: www.business-and-biodiversity.de

HiPP се занимава с устойчивост и биоразнообразие в различни проекти.

Ние редовно си сътрудничим с НПО и сдружения като AöL (Асоциация на екологичните производители на храни), B.A.U.M. (Германска работна група за екологично управление), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Грийнпийс, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland и различни научни институции.