Стажантите в HiPP правят много за биоразнообразието

Младите стажанти в HiPP редовно участват в кампании за опазване на биологичното разнообразие. Под ръководството на координатора за устойчивост в HiPP и с научен съпровод от неправителствени организации, те се запознават с връзките в природата и разбират какво могат да направят лично за опазването на биологичното разнообразие. Освен това, те допринасят наистина за опазването на биоразнообразието чрез засаждане на дървета и създаване на езерa за земноводни.

Против генното инженерство при растенията

HiPP се обявява против зеленото генно инженерство и подкрепя училищата да обучават младите хора за рисковете от селскостопанската химия.

Балансът между природата и видовете е много сложна система със собствени правила. За HiPP е много важно да се спре разпространението на ГМО, които са опасни на всяко ниво. Ето защо HiPP активно подкрепя училищния проект "Живот извън контрол", с който Bayrischer Lehrerverband eV, Bund Naturschutz в Байерн (BN) и Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) искат да образоват учениците за генното инженерство в селското стопанство. HiPP счита, че има специална отговорност за предотвратяване на крайното изчерпване на видовете и породите, което възниква в резултат на генното инженерство, и произтичащите от това драматични последици за биологичното разнообразие. Става дума за нищо по-малко от основата на целия живот и следователно за бъдещето на нашите деца на нашата планета.