Доклади за устойчивостта

Устойчивостта е традиция в HiPP.
В продължение на повече от 50 години компанията активно ангажирана в тази област. Съответно, HiPP заема първо място в представителни проучвания, проведени от 2011 до 2012 г. като най-устойчивата компания в Германия. Това доверие от потребителите ни насърчава да продължим по този път, който сме избрали, да търсим нови перспективи и да напредваме с нови иновации. Ориентираното към бъдещето, щадящо околната среда производство на висококачествени храни е основният стълб на нашата стратегия за устойчивост.

Нашите критерии, насоки и ангажименти се основават на международния стандарт GRI (Global Reporting Initiative). Нашите действия трябва да бъдат измерими, прозрачни и надеждни. По този начин можем да направим приноса си за добавена стойност още по-устойчив - за доброто на нашите клиенти, служители, партньори и околна среда. От 1995 г. HiPP редовно публикува доклади за резултатите от управлението на околната среда и устойчивостта и амбициозните цели за бъдещето.

Декларацията за околната среда на HiPP 2009

Екологичната декларация за 2009 г. получи награда в категорията “най-добра екологична декларация” от института за екологично-икономическо изследване и инициативата на компанията “Бъдеще”.

Изтеглете PDF