Skip to main content

Относно произхода

Биологичните ябълки HiPP се нуждаят от достатъчно валежи, за да растат и да зреят. Но твърде дългите влажни периоди обаче не са полезни за тях, тъй като насърчават растежа на гъбични заболявания. През лятото ябълките се нуждаят от топлина, за да се създаде точен баланс между съдържанието на захари и киселини. Що се отнася до изискването им за ниски температури, ябълките също са много деликатни. Те са зависими от продължителността на периода на сланите, за да имат своевременно и редовно цъфтене. Измръзването по време на цъфтежа обаче е нещо, което ябълковите дървета не могат да понесат.

За да изпълним нашите високи стандарти за качество през цялата година, ние доставяме нашите ябълки от биологичните овощни градини в Германия, Грузия, Италия, Австрия, Полша, Сърбия, Турция, Украйна и Унгария – винаги когато е възможно, ние предпочитаме ябълките от смесени овощни градини, тъй като те са от голямо екологично значение за опазването на старите сортове и в същото време осигуряват важно местообитание за насекоми и птици.