Skip to main content

Украйна

Източноевропейска Украйна е разделена на три основни региона: Кримския полуостров на юг, Западна Карпати на запад и източноевропейските равнини на югозапад. Последният, със своите степни зони, съставлява най-голямата част от страната. В Украйна има умерен континентален климат със студена зима и топли лета. Украйна се характеризира с голямо разнообразие от видове с повече от 100 вида бозайници, 350 вида птици и 200 вида риба. Голям процент от страната е овощна градина и земеделска земя, където се отглежда голямо разнообразие от зеленчуци. Сортовете плодове, като HiPP био ябълки, също намират добри условия за отглеждане в Украйна.