Skip to main content

Грузия

Грузия се намира на източния бряг на Черно море, на границата между Европа и Азия и е предимно планинска страна. Големият Кавказ образува северната граница, а южната граница представлява Малкият Кавказ. Между тях има басейн Kura-Aras с многобройните му реки. Климатът на Черно море и на близките крайбрежни райони е субтропичен. В източната част на страната климатът е континентален с малки валежи, но със силни температурни колебания. Най-важните земеделски земи са в басейна Кура-Арас. Тук се отглеждат зеленчуци, но също така и плодове като HiPP био ябълките, които тук се отглеждат при оптимални условия.