Статистика за околната среда

Зададохме си амбициозни цели за околната среда.

Цифрите от вложенията и производителността документират конкретния напредък на опазването на околната среда в HiPP.

Цели

Ключови фигури 201120122013Проекция 2014
Оперативни доставкиkg/to2,12,62,02,0
Почистващи средстваkg/to1,92,42,71,9
ЕнергияkWh/to728,2774,6767,2728,2
  само пара за производствоkWh/to488,1509,5519,1488,1
  само електричество за производствоkWh/to 102,3100,7100,7
Водаm3/to7,58,18,27,5
Опаковкаkg/to497,3513,0509,8497,3
Отпадъчна водаm3/to6,46,97,36,4
  Охлаждаща водаm3/to2,52,72,82,5
  Отпадъчни води, канализацияm3/to3,94,24,53,9
Отпадъци, общоkg/to229,2234,4240,4229,6
Отпадъци, които не могат да се рециклиратkg/to5,35,55,75,3
Въглероден двуокисkg/to31,744,337,631,7