Еко-балансирана производителност

Рециклиране

Благодарение на последователното разделяне на отпадъците, над 97% от натрупаните отпадъци в HiPP се рециклират.

Годишен потенциал за намаляване на CO2 в HiPP

Поради широкия набор от мерки, годишните емисии на завода са значително намалени:

Връзката със завода за комбинирано производство на енергия от биомаса в града, производството на енергия чрез солари и инсталации за биогаз, придобиването на зелена енергия от водноелектрически централи, както и преминаване към щадящи околната среда технологии с нашия флот, са допринесли за това емисиите на CO2 на дружеството през 2011 г., да бъдат намалени с почти 90% на произведен тон в сравнение с 2000 г.

Система Спестяване на CO2 през 2013 г. в сравнение с 2000 г.
Когенерационна инсталация за биомаса 9.846 to
Електричество от 100% хидроенергия 4.170 to
Общо спестяване 14.016 to