Еко-балансирани вложения

Употреба на възобновяеми ресурси

Над 80% от енергията, използвана в централата в Пфафенхофен, идва от възобновяеми енергийни източници. От 2001 г. насам, цялото потребление на топлина, топла вода и пара в завода на HiPP са климатично-неутрални, благодарение на използването на биомаса (дървесен чипс). Използваната електроенергия идва от 100% CO2 неутрална „зелена електроенергия“ от водноелектрически централи - без ядрена енергия. От 2000 г. насам са изградени 6 соларни проекта, които произвеждат общо 52 800 kWh / a от слънчева енергия на колекторска площ от 436 m². Всички органични отпадъци постъпват в селскостопански инсталации за биогаз. Всяка година по този начин се генерират по 2 милиона kWh електроенергия.

С нашето биологично земеделие опазваме почвата и подпочвените води

HiPP е най-големият преработвател на биологични суровини в световен мащаб. Повече от 6000 фермери в много страни участват в производството на биологични плодове, биологични зеленчуци и биологично месо за HiPP.

Водата – природно богатство и източник на живот

Недостигът на чиста питейна вода става все по-голям проблем. Времената, в които водата се е разглеждала като безкраен източник, вече са към своя край. Затова нейното пестене е също толкова важно, както това на други ограничени ресурси. Индустриалният сектор и частните домакинства се насърчават да използват технология за пестене на вода и да избягват ненужна употреба.

В HiPP тази необходимост беше осъзната на ранен етап и бяха въведени подходящи мерки. Потреблението на вода е намалено от 22,8 м³ на произведен тон през 1971 г. на 7,5 м³ на тон през 2011 г. Това доведе до оптимизиране на циркулацията на водата в производството и кръговия поток при почистването на CIP, наред с други неща. Като цяло HiPP гарантира, че водата се използва многократно.

HiPP кладенец

Фабриката в Пфафенхофен има свой дълбок кладенец. Изворът Георг Хипп предлага изключителна прясна вода с най-добро, неподправено качество. Това е чиста изворна вода, която идва директно от Алпите и се идва от 154 м под сградите на HiPP.

Натуралната минерална вода е истинско природно богатство с най-високо качество и чистота. HiPP използва малко количество от водата в потока. Останалата вода преминава под земята, за да се влее се в река Дунав.