Skip to main content

За сортовете

Освен зелени тиквички има и бели, жълти и светлозелени сортове, както и зелени с петна или ивици. В HiPP ние отглеждаме сортовете „Black Beauty“, „Preciosa“, „Girit“ и „Cora“ върху внимателно подбрани и строго контролирани полета.

Прецизните анализи и вниманието при отглеждането на HiPP био тиквичките гарантират, в нашите продукти се използват само тези тиквички, които отговарят на строгите HiPP био стандарти.