Skip to main content

Относно отглеждането

Продуктите HiPP съдържат предимно месо от отглеждане на крави с бозаещи телета. Това означава, че майките крави не се доят, а вместо това отглеждат телетата си. Животните прекарват по-голямата част от годината в пасищата, където телетата, кравите и възрастните бикове за разплод пасат заедно. Това позволява естествено възпроизвеждане. Като цяло, био телетата също се раждат в пасищата и се държат с майките си. Те остават в стадата заедно с други телета, докато станат "младежи".

Научете повече за HiPP биологичното животновъдство!