Skip to main content

Относно произхода

Био свинското месо за нашите продукти идва изключително от прасета, отглеждани в североизточна Германия. Те се отглеждат при подходящи за видовете условия на няколко избрани ферми. Прасетата прекарват целия си живот в една и съща ферма. Това е много по-добре за тяхното здраве и растеж.