Skip to main content

За сортовете

Технически, слива е общ термин за синя слива, трънкослива, мирабела и зелена слива. Те имат различни форми, цветове и аромати. Синята слива и трънкосливата са много близки роднини, въпреки че сините сливи са малко по-кръгли, по-големи и по-леки от трънкосливите. В бурканчета HiPP с био пюре от сливи се използват сортове като „Cacaks Frühe“, „Sanctus Hubertus“, „Felsina“ и „Hauszwetschge“.