Skip to main content

Литва

Литва е най-южната и най-голямата страна от трите балтийски държави и се намира в североизточна Европа. Разполага с много разнообразен пейзаж, състоящ се от широки равнини, хълмове и планински вериги, както и от мочурища и езера. Езерата, както и планините, са свидетелство за голямото въздействие на ледниковия период върху страната. Леки лета и студени зими са характерни за умерения климат в Литва. Поради континенталния климат в сърцето на страната, температурните разлики могат да бъдат много по-големи, отколкото в крайбрежните райони, където климатът е обект на морски влияния. Повече от половината от територията на страната се използва за земеделие, като по-голямата част от нея е обработваема земя. По-голямата част от почвите са относително ниско съдържание на хранителни вещества. Следователно те са особено подходящи за култивиране на фуражни култури, картофи или зърнени култури, като напр. органичната пшеница HiPP.