Skip to main content

Относно произхода

Маслената палма расте в тропиците и цъфти особено добре при топло и дъждовно време. HiPP био палмовото масло идва от устойчиви и сертифицирани насаждения в Еквадор и Колумбия. Те са засадени на бивши пасища и земеделски земи, което означава, че не се изсича тропическа гора, защото опазването на биологичното разнообразие е наш основен приоритет. Местните дребни земеделски производители получават справедливи и редовни доходи. Плодовете на маслената палма се събират и преработват в масло през цялата година.