Skip to main content

Относно произхода

Много хора веднага свързват ориза с Азия. Нашият био ориз HiPP, обаче, не се култивира само в Азия, а предимно в европейски страни като Италия, Франция, Испания и Унгария. Климатът е решаващ фактор. Био ориза предпочита субтропичните или тропичните условия - топли лета със силно слънце и много влажна среда. Ето защо оризът често се засажда в речни делти или в непосредствена близост до водоизточници, които осигуряват необходимата влага на полетата. В Европа реколтата започва да се събира в края на септември. Освен това, добиваме малки количества от нашия HiPP био ориз също от Мексико, Пакистан и Тайланд.