Skip to main content

Словакия

Словакия е на суша и се намира в източната част на Централна Европа. Страната се характеризира с планините на Западните Карпати с многобройните си долини и басейни. Широките равнини могат да бъдат намерени само на изток и югозапад. Подконтиненталният климат в Словакия означава топло лято и студена зима. В зависимост от региона годишните валежи варират между 600 mm и 2000 mm. Само ниските райони на Словакия са подходящи за обработване. Тук се отглеждат зърнени култури, както и HiPP био картофи.