Skip to main content

Румъния

Румъния е страна, която се намира в югоизточната част на Европа, точно до Черно море. Трансилванските планини формират сърцето на страната. Там се намират много реки и долини. На север, изток и юг, Карпатите опасват високите области. На запад планините Апусени формират естествена граница. Планинските и хълмистите райони обграждат двете планини, както и низините и голямата делта на Дунав. Умереният климат в Румъния означава топло лято и студена зима. Заради Карпатите, които минават през страната, климатът може да варира значително в зависимост от региона. Това означава, че страната се характеризира с континентални и дори средиземноморски влияния. Географското положение и климатът на Румъния са причина за плодородните почви и многото минерални ресурси. Най-добрите обработваеми земи на Румъния се намират в една от низините в най-западната част на страната и на юг по поречието на река Дунав. Зърнените култури, като нашата HiPP органична пшеница, както и царевица, захарно цвекло и картофи, намират идеални условия за отглеждане тук.