Skip to main content

Относно произхода

Повече от 20 години, HiPP био банановите растения са почти изцяло отглеждани в естестествени условия в планинската джунгла на Коста Рика. Там те растат особено добре, тъй като харесват сянката, хвърлена от горските гиганти, които могат да са дори над 50 метра височина. В сравнение с конвенционалните плантации, банановите растения се развиват изолирано, далеч едни от други и в смесени насаждения. По този начин растенията, заразени с вредители и болести могат лесно да бъдат отстранени и по-нататъшното разпространение може да бъде предотвратено. Чрез земеделие в хармония с природата ние запазваме естественото местообитание на растенията и животните и защитаваме уникалното разнообразие на джунглата. Ние също така имаме източник на биологични банани от Еквадор.