Skip to main content

Ливадни овощни градини

Ливадните овощни градини са много важни за биоразнообразието. Днес в ливадни овощни градини са останали само няколко милиона дървета. Поради това те са сред най-застрашените биотопи в Европа и дори са вписани в Червения списък.

Те са идеално местообитание за птици, мишки, таралежи, мъхове, лишеи, насекоми и застрашени насекоми и чудесен източник на храна за пеперуди, пчели, земни пчели и други насекоми.

По ливадите на Европа можете да намерите повече от 5000 животински и растителни вида и повече от 3000 сорта плодове.