Skip to main content

Турция

Особеното за Турция е, че се намира на два континента: Европа и Азия. Европейската част заема само три процента от общата площ и се състои от ниски планински вериги с долини. Азиатската част, така наречената Анадола, е ограничена от високи планини както на север, така и на юг. Поради своя размер и географска форма, Турция има различни климатични зони. Те варират от континентален степен климат с малко валежи във вътрешността на анадолските планини, до средиземноморски климат по крайбрежията. Така растителността на Турция е много разнообразна и предлага разнообразни възможности за земеделие. В зависимост от региона, суровините се отглеждат на около една трета от повърхността на страната, включително органични домати и круши.