Skip to main content

Сърбия

Сърбия се намира на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. Северната част на страната е предимно равна и принадлежи към Панонските равнини. Останалата част от страната се характеризира с ниски и високи планински вериги. Климатът в Сърбия е предимно континентален. На юг е умерен, със студена зима и топло лято. Широките райони на Сърбия са покрити от гори, в които живеят редки животински видове като кафяви мечки и диви котки. Географските и климатични условия в Сърбия благоприятстват отглеждането на плодове, като например HiPP био ябълките.