Skip to main content

Ирландия

Ирландия се намира в Атлантическия океан и е част от европейския континент. Тя се състои предимно от низини, които се простират от запад на изток и са покрити от множество езера и големи блата. Ниски планини осигуряват естествено ограждане. Тъй като повече от половината от страната е ливади и пасища, тя носи името "Зелен остров". HiPP био добитъка се чувства като у дома си тук. Животните са в състояние да прекарват почти цялата година на открито в провинцията, защото балансираният островен климат в Ирландия означава студени лета и меки зими. Освен това има голямо количество валежи, което може да достигне до 3600 мм годишно и да допринесе за зеленината на острова.