Skip to main content

Знаехте ли, че?

В Западна Европа се смята, че прасетата носят късмет?

Да притежавате много прасета в Древен Рим или Гърция означава също, че имате достатъчно храна и затова се счита, че сте привилегировани. В съвременна Германия прасетата все още са символ на късмет, поради което германците използват идиома „Schwein gehabt“ (буквално означаващ „паднало ти се е прасе“), за да изразят, че човек е имал много късмет.