Skip to main content

Относно видовете

В нашите менюта HiPP използваме треска от Аляска, хек, дива сьомга и писия. Те обикновено се улавят диви и се обработват незабавно. Рибите ни са сертифицирани в съответствие с насоките на Съвета за стопанисване на морските пространства (MSC). Това е нашият принос за опазването на популацията от риба и предотвратяването на прекомерния риболов.