Skip to main content

Относно произхода

Рибите за нашите бурканчета HiPP се хващат главно в открито море, далече от бреговете. Нашите риболовни зони се намират в Североизточния Атлантически и Североизточен Тихи океан. Там животните живеят в естественото си местообитание. Единствената намеса идва от риболовни дейности, които обаче са строго контролирани в съответствие с насоките, издадени от Съвета за стопанисване на морските пространства (MSC). По този начин HiPP насърчава този риболов, който допринася за опазването на екологичното равновесие в нашите океани.