Skip to main content

Унгария

Унгария е държава с излаз на море в Централна Европа и се намира до голяма степен в басейна на Панония. Заобиколен от планини и разположен в падина, той е относително плосък. Само около една трета от страната е на повече от 200 метра над морското равнище. На юг и на изток се намира Унгарската низина, която обхваща повече от половината от цялата страна. Река Дунав минава през страната от север на юг. На запад от Дунав пейзажът се характеризира с хълмове и планини. В Унгария има континентален климат, при който разликата в температурата през лятото и зимата се увеличава от запад на изток, докато валежите намаляват. Така че климатът е подходящ за отглеждане на HiPP био тикви, HiPP био картофи и HiPP био ябълки.