Skip to main content

За сортовете

Има повече от 600 различни сорта просо. В HiPP използваме сорта Kornberger. Той се нуждае от по-малко топлина в сравнение с другите сортове просо.